Participácia v Trnave

Mesto Trnava ponúka občanom príležitosť zrealizovať svoje nápady
na nové projekty, podujatia či služby financované z mestského
rozpočtu, aktívne sa podieľať na plánovaní úprav verejných priestorov
a tvoriť spolu so samosprávou skladbu sociálnych služieb v meste.


Participatívny rozpočet Participatívne plánovanie Komunitný plán soc. služieb PHSR